Her på det sidste har vi sendt en del breve ud. Portoudgiften vil i år komme op på over 2.000 kr.

Når vi nu har internettets lyksaligheder, så vil vi kunne spare en del udgifter til både trykning og porto, hvis vi sendte ud via mail.

Jeg er godt klar over at alle ikke har internet eller mailadresse, så vi vil stadig skulle sende ud via snailmail og støtte postvæsenet.

Mit spørgsmål er – vil det være en god idé at reducere vores omkostninger ved at sende ud på mail i de tilfælde, hvor det er muligt og så nøjes med at sende trykt materiale ud til dem, der ikke har mail.?

Waidmannsheil
Erik